Katılımcıya Paylaşım Yapma İzni Verildikten Sonra


( 2 )
 Paylaşım Düğmesinin Normal Görüntüsü
 Fare ile Paylaşım Düğmesinin Üzerine Gelindiğinde


Paylaşım Düğmesine Tıklandığında