Paylaşım yapma izni verildiğinde katılımcı ortak alanda düzenleme yapabilir, beyaz tahta açabilir, dosya yükleyebilir (pdf, jpeg, png, mp3 ve mp4) ve ekran paylaşımında bulunabilir.Yönetici paylaşım yapma izin düğmesine tıklandığında katılımcıya “Şimdi paylaşmaya başlayabilirsiniz!” mesajı gönderilir.