Kamera açma izni verildiğinde katılımcının mikrofonu da açılır. Katılımcı isterse mikrofonunu mikrofon düğmesine tıklayarak kapatabilir.
Yönetici kamera açma izin simgesine tıklandığında katılımcıya kamera açma isteğini kabul etmek istiyor musunuz? Onay mesajı gönderilir.

(1) Hayır Düğmesi
Hayır düğmesine tıklandığında Katılımcı kamera açma isteğini reddeder.

(2) Evet Düğmesi
Evet düğmesine tıklandığında Katılımcı kamera açma isteğini kabul eder.