Katılımcıya paylaşım izni verildikten sonra eğitmenin yapabildiği özelliklerden bazılarını elde eder. Bu özellikler ortak alan bölümü hakimiyeti, dosya açma, dosya ekleme ve ortak alan yönetim araçlarını kullanma özellikleridir.(1) Ortak Alan Bölümü
Ortak alan bölümünde eğitmenler ve katılımcılar eklenen materyal üzerinde çalışmalarını gerçekleştirirler.

(2) Paylaşım Düğmesi
Paylaşım düğmesi ile ortak alana beyaz tahta, dosya (pdf, png, jpeg, mp4 ve mp3) ve ekran paylaşımı eklenebilir.

(3) Dosyalar Sekmesi
Dosyalar sekmesi ile ortak alanda kullanılmak üzere dosya (pdf, png, jpeg, mp4 ve mp3) ve ekran paylaşımı eklenebilir.

(4) Ortak Alan Yönetim Araçları
Ortak alana eklenen beyaz tahta, doküman (pdf) ve resim (png, jpeg) dosyaları üzerinde çizim ve yazım işlemleri gerçekleştirmeye olanak sağlar.