Her oturumun başlama ve bitiş zamanı vardır. Bitiş zamanı geldiğinde ve oturumun devam etmesi gerekiyorsa ‘Süre Uzat’ düğmesi kullanılır. ‘Süre Uzat’ düğmesi tıklandığında ‘Süre Uzat’ penceresi açılır. ‘Süre Uzat’ penceresinde bulunan 5, 10, 15, 30, 60 dakikalık süreler seçilerek oturumun süresi uzatılır.Süre Uzat düğmesine tıklandığında Süre Uzatma Penceresi açılır.

(1)  Uzatılabilecek Süre Aralıkları
Oturumu uzatmak için daha önceden belirlenmiş süreler mevcuttur. Bu süreler 5, 10, 15, 30, 60 dakika olmak üzere beş farklı süre seçeneği bulunmaktadır. Birden fazla kere istenilen dakikada oturumun süresi uzatılabilir. (Örneğin; Oturumun süresini 25 dk. uzatmak istediğimizde bir kere 15 dk. ve bir kere de 10 dk. Oturum süresini arttırıldığında oturumun süresi 25 dk. uzatılmış olur.

(2)  Vazgeç Düğmesi
Vazgeç düğmesi kullanılarak Süre Uzatma işlemi iptal edilebilir.

(3)  Süre Uzat Düğmesi
Uzatılmak istenene dakika seçildikten sonra Süre Uzat düğmesine tıklayarak oturumun süresi uzatılmış olur.